Izabela Trybus - Prezes Koła. Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (cert. nr 790). Absolwentka całościowego kursu "Psychoterapia" organizowanego przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie w trakcie szkolenia w Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej w Warszawie. Pracuje pod stałą superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych w podejściu psychoanalitycznym. Jest członkiem Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i członkiem nadzwyczajnym w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej.  

Sebastian Kiercel - Skarbnik Koła. Jest psychologiem, absolwentem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończył szkolenie z zakresu analizy grupowej w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów", które posiada atest Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNP PTP) i jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Obecnie jest w trakcie szkolenia w Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych w ujęciu psychoanalitycznym.  Pracuje pod stałą superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jest członkiem nadzywajczym w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Anna Rogowska - Członek założyciel Koła. Psycholog, absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Sopocie. Pracę psychoterapeutyczną koncentruje wokół psychoterapii psychoanalitycznej i psychoanalizy. Jest to metoda, w której kształci się i rozwija swoje umiejętności, a także w ramach, której pracuje i stara się rozumieć rzeczywistość emocjonalną pacjentów. Jest w trakcie szkolenia z Psychoterapii Psychoanlitycznej Dzieci i Młodzieży w Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Prowadzi psychoterapię indywidualną dla dzieci i młodzieży. Pracuje pod stałą superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Jest członkiem nadzywajczym w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Elżbieta Bakun - Kamińska - członek  Koła.

Marta Derlukiewicz - członek Koła.