Leasing a spadek wartości IT

 

Według danych Forbesa technologia IT (a zwłaszcza laptopy i licencje na oprogramowanie) to jeden z najczęstszych przedmiotów leasingu na świecie. Wyprzedzają je tylko auta i sprzęt budowlany. Oczywiście popularność ta nie dotyczy wszystkich branż – technologia IT jest bowiem leasingowana przede wszystkim przez firmy wykorzystujące specjalistyczne oprogramowanie do projektowania graficznego i montażu filmów, a więc przez firmy z takich branż jak branża wydawnicza, reklamowa itp.

Koniec ze spadkiem wartości IT?

Największą zaletą takiego leasingu jest rozwiązanie problemu dotyczącego spadku wartości technologii IT. Leasingobiorca podpisuje umowę na dwa lata, następnie oddaje sprzęt leasingodawcy (który ten sprzęt utylizuje) i leasinguje nowy – dzięki temu ma on dostęp do najnowszych technologii jedynie za cenę comiesięcznej raty. Jest to tym bardziej opłacalne, że po pierwsze – nowe wersje wspomnianego oprogramowania do projektowania graficznego i montażu filmów pojawiają się mniej więcej właśnie raz na dwa lata. A po drugie – według najnowszych badań, wszystkie komputery posiadają po tych dwóch latach jedynie połowę mocy w porównaniu do swoich najnowszych następców.

Oprocentowanie i marża leasingu

Jeśli chodzi o oprogramowanie czy o urządzenia takie jak laptop (kilka słów więcej: https://itnes.pl/notebooki/) leasing działa na podobnych zasadach do leasingu samochodów czy sprzętu budowlanego. Firmy leasingowe ustalają więc wysokość oprocentowania, a także marży. Ta ostatnia zależy od:

  • Kwoty pierwszej raty wpłaconej przez leasingobiorcę;
  • Czasu leasingowania;
  • Tego, czy raty są w PLN, czy w EUR;
  • Tego, co ma zostać wzięte w leasing;
  • Historii finansowej firmy leasingobiorcy.

Co jednak ważne, marża jest niezmienna, a więc ta określona przed podpisaniem umowy będzie obowiązywać aż do jej zakończenia. Warto też wiedzieć, że przeciętną kwotą umów leasingowych na sprzęt IT jest w Polsce 20 000 zł, choć zdarzają się oczywiście umowy mniejsze (przy czym próg minimalny wynosi zazwyczaj ok. 1500 zł) i większe.

 

Autor zdjęcia: homethods